Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Mike Oldfield - Tubular Bells II & III Live (1999)

Tubular Bells II - Recorded At Edinburgh
01. Introduction
02. Sentimental
03. Dark Star
04. Clear Light
05. Blue Saloon
06. Sunjammer
07. Red Dawn
08. The Bell
09. Weightless
10. The Great Plain
11. Sunset Door
12. Tattoo
13. Altered State
14. Maya Gold
15. Moonshine
16. Reprise


Mike Oldfield (Guitars, Keyboards,vocals)
Robyn Smith (Conductor)
David Bedford (some Orchestration[3])
Jay Stapley, Hugh Burns, Alan Limbrick (Guitar)
Craig Pruess, Richard Cottle, Dave Hartley (Keyboards)
Adrian Thomas (Programmer)
Yitkin Seow (Piano)
Lawrence Cottle (Bass guitar)
Ian Thomas (Drums)
Ben Hoffnung, Alasdair Malloy (Percussion)
Jerry McKenna (Banjo)
Pete Clarke (Fiddle)
John Parricelli (Mandolin & Guitar)
Jackie Quinn, Linda Taylor, Edie Lehmann, Susannah Melvoin (Vocals)
John Gordon Sinclair (MC)

Tubular Bells III – Recorded At Horse Guards Parade London
01. Introduction
02. The Source Of The Secrets
03. The Watchful Eye
04. Jeewl In The Crown
05. Outcast
06. Serpent Dream
07. The Innerchild
08. Man In The Rain
09. The Top Of The Morning
10. Moonwatch
11. Secrets
12. Far Above The Clouds
13. Secrets- Reprise
14. Far Above The Clouds- Reprise


Mike Oldfield (Guitars, Keyboards,vocals)
Robin Smith (Keyboards)
Adrian Thomas (Keyboards and programming)
Hugh Burns (Guitar)
Carrie Melbourne (Bass guitar and Chapman stick)
Katherine Rockhill (Piano)
Ian Thomas (Drums)
Jody Linscott, Alasdair Malloy (Percussion)
Pepsi Demacque, Amar, Rosa Cedron (Vocals)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου